zondag 24 januari 2016

HeeschJe zult toch maar bijvoorbeeld in eh... ik noem maar iets... Heesch wonen. Er zijn plannen om aan de rand van jouw dorp een AZC te bouwen. Je hebt daar natuurlijk vragen over, of twijfels, maar van de andere kant besef je ook wel dat asielzoekers nou eenmaal ergens opgevangen moeten worden. En zoveel nieuwe inwoners -al dan niet tijdelijk- geven Heesch misschien ook weer de mogelijkheid om het voorzieningenniveau in het dorp wat op te krikken. Of misschien kunnen die asielzoekers als vrijwilliger nog aan de slag, of misschien... nou ja, vul maar in. Kortom: je hebt de nodige vragen, maar je begrijpt ook dat sommige dingen nou eenmaal nodig zijn en dat je dan maar het beste allemaal samen naar pragmatische oplossingen kunt zoeken.